FCS

پیچ ذوزنقه ای ، مهره ذوزنقه ای پلاستیک خود روان کننده لبه دار ، این مهره از پلاستیک خود روان کننده مقاوم در برابر سایش ساخته شده است

pdf

Page 1 of 1