استپ موتورهای 2 فاز ، موتورهای نما 51 ، 7-6 آمپر

130HS

استپ موتورهای 2 فاز ، موتورهای نما 51 ، 7-6 آمپر گشتاور 27 تا 45 نیوتن

pdf 3D

Page 1 of 1