استپ موتور های 3 فاز نما 23 ، 3.5-5.8 آمپر

57-3S

استپ موتور های 3 فاز نما 23 ، 3.5-5.8 آمپر گشتاور 0.45 تا 2.3 نیوتن

pdf 3D

Page 1 of 1