نبشی 40-55 دو ردیفه

اتصالات پروفیل شیاردار ، نبشی اکسترود دو ردیفه برای پروفیل های 4040 و 6060 و 8080 و 9090

pdf

Page 1 of 1