3022

اتصالات پروفیل شیاردار ، اتصال توکار مخصوص اتصال 90 درجه ، برای پروفیل شیار 8 و 6 و 5

pdf

Page 1 of 1