بال بوشینگ بدون فلنج

بال بوشینگ بدون فلنج

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات
انواع بال بوشینگ بدون ساچمه

بال بوشینگ با فلنج گرد

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات
بال بوشینگ با فلنج چهار گوش

بال بوشینگ با فلنج چهار گوش

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات
Page 1 of 1