محصولات

محصولات

پیچ سری 8 برای پروفیل سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
پیچ سری 8 برای پروفیل سری 30

پیچ سری 8 برای پروفیل سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ سری10برای پروفیل سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی سخت چین
پیچ سری10برای پروفیل سری 45

پیچ سری10برای پروفیل سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی سخت چین

نمایش قطعات

پیچ اتصالات عمومی برای ساخت شاسی دستگاه ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
پیچ اتصالات عمومی

پیچ اتصالات عمومی برای ساخت شاسی دستگاه ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات