محصولات

محصولات

کوپلینگ فنری
کوپلینگ فنری

انواع کوپلینگ مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت آلمان

نمایش قطعات

کوپلینگ لاستیکی
کوپلینگ لاستیکی

انواع کوپلینگ مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت آلمان

نمایش قطعات