محصولات

محصولات

خرید کوپلینگ فنری و کوپلینگ فکی ساخت آلمان

کوپلینگ فنری
کوپلینگ فنری

انواع کوپلینگ مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت آلمان

نمایش قطعات

کوپلینگ فکی با واسط لاستیکی
کوپلینگ فکی با واسط لاستیکی

انواع کوپلینگ مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت آلمان

نمایش قطعات