انواع بال بوشینگ بدون ساچمه

بال بوشینگ با فلنج گرد

انواع بال بوشینگ بدون ساچمه در سایزها و ابعاد مختلف ساخت تایوان

نمایش قطعات
Page 1 of 1