محصولات

محصولات

مشخصات کوپلینگ غلافی یا کوپلینگ آلومینیومی کشویی

کوپلینگ آلومینیومی کشویی
کوپلینگ کشویی یا کوپلینگ اولدهام

انواع کوپلینگ آلومینیومی کشویی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات