محصولات

محصولات

پایه پروفیل برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
پایه پروفیل

پایه پروفیل برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات کفی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
اتصالات کفی

اتصالات کفی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

لولا فلزی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
لولا فلزی

لولا فلزی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

لولا پلاستیکی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
لولا پلاستیکی

لولا پلاستیکی برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پایه  شیشه برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
پایه شیشه

پایه شیشه برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پایه کابل برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین
پایه کابل

پایه کابل برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات