بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ شعاعی بدون نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی بدون نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ مفصلی زاویه ای

بلبرینگ مفصلی زاویه ای ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ مفصلی کف گرد

بلبرینگ مفصلی کف گرد ، ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
بلبرینگ سرجک پنوماتیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ سرجک پنوماتیک

بلبرینگ سرجک پنوماتیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
بلبرینگ سرجکی هیدرولیک  ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
اتصالات توپی ، در سایز ها و مدل های مختلف  ساخت چین

اتصالات توپی

اتصالات توپی ، در سایز ها و مدل های مختلف ساخت چین

نمایش قطعات
 بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده  چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده

بلبرینگ مفصلی شعاعی با نگهدارنده اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
Page 1 of 1