نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز

 

با درود و نهایت احترام

 

بلبرینگ اسکوئی خواهشمند است دعوت ما را جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز 

ایران - تبریز

از 19 تا 22 تیر ماه 1398

از ساعت 16 الی 22

سالن پروین اعتصامی غرفه 200 پذیرا باشید

 

نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز

 

عکس های نمایشگاه بین المللی صنعتی تبریز 1398

بلبرینگ اسکوئی

 

نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز

نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز

 

 

 

Page 0 of 0