نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهرانبا درود و نهایت احترام


بلبرینگ اسکوئی خواهشمند است دعوت ما را جهت بازدید از نمایشگاه بین المللی ایران پلاست تهران

ایران - تهران

از 31 شهریور تا 3 مهر ماه 1398

از ساعت 9 الی 17

25 Bسالن 6 غرفه

پذیرا باشید

انجمن صنفی کارفرمایی ماشین سازان و تجهیزات پلیمری ایران ، قدرت و کلاس جهانی خود را در نمایشگاه ایران پلاست به نمایش می گذارد

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست به دنبال فراهم کردن زمینه ای برای رونق بازار صنایع پلاستیک داخلی و تسهیل روند بازاریابی جهانی و حضور این بخش از صنعت کشور در بازارهای جهانی است

این نمایشگاه امروز بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک در منطقه خاورمیانه به شمار می رود و در بین نمایشگاه های معتبر صنعت پلاستیک جهان طبقه بندی می شود

حضور یکپارچه و معرفی توانمندی های شرکت های دانش بنیان یکی از مهم ترین اهداف سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست است

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دعوت نامه شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دعوت نامه نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دعوت نامه نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

Page 0 of 0