جزئیات محصول

جزئیات محصول

دنده شانه ای ساده چیست

از این چرخ دنده ها برای تبدیل حرکت گردشی به خطی یا باالعکس استفاده می شود . در واقع چرخ دنده شانه ای (Rack) را می توان یک چرخ دنده ساده با بی نهایت دندانه در نظر گرفت ، که شعاع آن بی نهایت بزرگ است . دندانه های یک چرخ دنده شانه ای ممکن است مستقیم یا مورب باشند .

چرخ دنده شانه ای دندانه مستقیم (Spur Rack) به شکل یک خط کش است که روی یکی از وجوه آن دندانه هایی عمود بر محور طولی ایجاد شده است . این نوع چرخ دنده شانه ای با یک چرخ دنده ساده درگیر می شود و با این جفت چرخ دنده می توان حرکت گردشی را به حرکت خطی تبدیل کرد . ساخت این نوع چرخ دنده شانه ای ، ساده تر از ساخت چرخدنده شانه ای دندانه مورب است .


در چرخدنده های شانه ای دندانه مورب (Helical Rack) دندانه ها نسبت به محور طولی به صورت زاویه دار ایجاد می شوند . این نوع چرخدنده شانه ای با یک چرخدنده مارپیچ درگیر می شود . این جفت چرخدنده نیز برای تبدیل حرکت گردشی به حرکت خطی به کار می روند ، ولی ظرفیت انتقال بار آنها بیشتر از نوع قبلی است .


دنده شانه ای ساده چیستمدول : برای به دست آوردن مقدار مدول از تقسیم گام بر عدد 3.14 به دست می آید m=p/3.14 این فرمول را اصطلاحا فرمول مادر می نامند ، زیرا در محاسبات چرخدنده از این فرمول زیاد استفاده می شود و می توان گفت یک فرمول کلیدی است .

نسبت قطر دایره گام هر چرخدنده بر حسب میلیمتر بر تعداد دندانه چرخدنده را مدول می نامند . میلی متر واحد کمیت آن است . مدول در چرخدنده ها ، اهیمیت فوق العاده بالایی دارد . نکته مهم و مورد توجه این است که دو چرخدنده درگیر باید هم مدول باشند تا جفت شوند.


دایره گام (قطر گام ) : برای به دست آوردن قطر دایره گام از حاصلضرب مدول در تعداد دنده به دست می آید . do=Z*m

دایره گام ، یک دایره نظری است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و تمام محاسبات بر اساس قطر گام انجام می شود . دایره گام دو چرخدنده درگیر بر هم مماس می باشند.


گام محیطی : طول کمانی از دایره گام که بین دو نقطه متناظر از دو دندانه مجاور قرار گرفته است .

برای بدست آوردن گام محیطی می توان با حاصلضرب مدول در عدد پی m=p*3.14 به دست می آید


ارتفاع سر دنده : فاصله بین بالای دندانه تا دایره گام.

اندازه سردنده ، که در واقع فاصله شعاعی بین سطح نوک دنده تا دایره گام می باشد و اندازه پای دنده ، فاصله شعاعی بین سطح پایین دنده تا دایره گام است . مجموع اندازه سر دنده با پای دنده ، ارتفاع دندانه را تشکیل می دهد.


ارتفاع ته دنده : فاصله بین ته دندانه تا دایره گام .


لقی محیطی : مقداری که فضای خالی بین دو دندانه یک چرخ دنده از ضخامت دندانه های چرخ دنده درگیر با آن در امتداد دایره گام بیشتر است . تفاوت اندازه پایدنده با اندازه سردنده درگیر با آن را لقی سردنده می گویند .جهت مشاهده فیلم های گذاشته شده برای دنده شانه ای ساده میتوان بر روی عکس های زیر کلیک کرده یا با سرچ دنده شانه ای ساده در آپارات ما را دنبال کنید

مدل سازی دنده شانه ای ساده در نرم افزار سالیدورک

مدل سازی دنده شانه ای ساده در نرم افزار سالیدورک

مدل سازی دنده شانه ای سادهکاربرد دنده شانه ای ساده

کاربرد دنده شانه ای ساده - مدل سازی راک و پینیون در نرم افزار طراحیبرای مشاهده محصولات دنده شانه ای ساده به قسمت نمایش قطعات محصولات بلبرینگ اسکوئی رفته و کاتالوگ مشخصات فنی آنها را بررسی کنید تا بتوانید بهترین قطعه از نظر کارایی برای دستگاه خود انتخاب کنید و همچنین میتوانید با شماره های بلبرینگ اسکوئی تماس بگیرین و از مشاوران فنی مجموعه برای انتخاب قطعه مورد نظر خود راهنمایی رایگان دریافت کنید و همچنین برای استفاده از مدل سه بعدی دنده شانه ای ساده ( تری دی دنده شانه ای ساده) به قسمت نمایش قطعات مراجعه کنید

نمایش قطعات
نظرات

ثبت نظر