محصولات

محصولات

بلبرینگ نسوز با قابلیت تحمل دمای بالا
ENC(BRL) بلبرینگ نسوز برند

بلبرینگ های نسوز ، افزایش لقی بیش از استاندارد معمولی بال بیرینگ برای جبران انبساط حرارتی ساخت اسپانیا

نمایش قطعات