محصولات

محصولات

بلبرینگ شیاردار
بلبرینگ شیاردار

دارای شیار ساچمه و شیار 90 درجه بوده بطوریکه علاوه بر بار شعاعی، بار محوری را از هر دو طرف تحمل می کند. ساخت چین

نمایش قطعات