محصولات

محصولات

 بلبرینگ سوزنی مدل میخی ، چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره
بلبرینگ سوزنی مدل میخی

بلبرینگ سوزنی مدل میخی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات