محصولات

محصولات

بلبرینگ قفلی یا یک طرف گرد
بلبرینگ قفلی یا یک طرف گرد

بلبرینگ قفلی یا بک استاپ از این بلبرینگ ها برای انتقال حرکت چرخشی در یک جهت استفاده می شود ساخت چین

نمایش قطعات