محصولات

محصولات

شفت مهره بال اسکرو
شفت بال اسکرو

شفت بال اسکرو بال اسکرو ساخت تایوان

نمایش قطعات

گراند بال اسکرو
گراند بال اسکرو

بال اسکرو های سخت کاری شده ساخت تایوان به صورت سفارشی

نمایش قطعات

مهره بال اسکرو مینیاتوری
بال اسکرو مینیاتوری

بال اسکرو ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات

مهره بال اسکرو با ساچمه گردان داخلی
بال اسکرو سری ساچمه گردان داخلی

بال اسکرو با ساچمه گردان داخلی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات

مهره بال اسکرو با ساچمه گردان خارج
بال اسکرو سری ساچمه گردان خارجی

بال اسکرو با ساچمه گردان خارجی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات

مهره بال اسکرو با ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی
بال اسکرو سری ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی

بال اسکرو سری ساچمه گردان انتهایی و ابتدایی ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات

بال اسکرو ساخت تایوان
انواع دیگر بال اسکرو

بال اسکرو ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات