محصولات

محصولات

کلمپ قفل کن چهار گوش روی شفت
کلمپ قفل کن پنوماتیک روی شفت

کلمپ قفل کن پنوماتیک چهار گوش روی شفت ، کلمپ مخصوص شفت و بال اسکرو ساخت آلمان

نمایش قطعات