محصولات

محصولات

پیچ اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار
T پیچ سری

انواع پیچ سری اتصالات پروفیل آلومینیوم شیاردار جهت ساخت شاسی ماشین آلات و کاور های صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات