محصولات

محصولات

پیچ سری 8 برای پروفیل آلومینیوم سری 30
پیچ سری 8 برای پروفیل آلومینیوم سری 30

پیچ سری 8 برای پروفیل آلومینیوم سری 30 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات

پیچ سری10برای پروفیل آلومینیوم سری 45
پیچ سری10برای پروفیل آلومینیوم سری 45

پیچ سری10برای پروفیل آلومینیوم سری 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی سخت چین

نمایش قطعات

پیچ اتصالات عمومی پروفیل آلومینیوم
پیچ اتصالات عمومی پروفیل آلومینیوم

پیچ اتصالات عمومی پروفیل آلومینیوم شیاردار برای ساخت شاسی دستگاه ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات