محصولات

محصولات

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی)
SL بال اسپیلاین سری

انواع بال اسپیلاین (لینیر بوشینگ های شیاردار خطی) ساخت تایوان از سایز 6 میلی متر تا 50 میلی متر

نمایش قطعات