لینیر گاید سرعتی برند

انواع لینیرگاید ( ریل و واگن ) سرعتی برای مصارف صنعتی در سایز و ابعاد مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

رولد بال اسکرو

بال اسکرو ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات

گراند بال اسکرو

بال اسکرو های سخت کاری شده ساخت تایوان به صورت سفارشی

نمایش قطعات

INA بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف

نمایش قطعات

NSK بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز و مدل های مختلف

نمایش قطعات

THK بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف

نمایش قطعات

REXROTH بال اسکرو برند

انواع بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف

نمایش قطعات

NEFF بال اسکرو برند

انواع بال اسکرو در تمامی سایزها و مدل های مختلف

نمایش قطعات
پولی تایمینگ برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت

T پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات
پولی تایمینگ برای تغییر مسیر و افزایش نیرو

M پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات
پولی تایمینگ برای تغییر مسیر و افزایش نیرو

H پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات
Page 1 of 19