محصولات

محصولات

مهره بال اسکرو مینیاتوری
بال اسکرو مینیاتوری

بال اسکرو ساخت تایوان از سایز 6 میلیمتر تا 80 میلیمتر و از گام 1 میلیمتر تا 64 میلیمتر

نمایش قطعات