محصولات

محصولات

لینیر بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز
بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز

انواع لینیر بال بوشینگ پوسته آلومینیومی مدل باز صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره

نمایش قطعات

شفت و سر شفتی بال بوشینگ
شفت و سر شفتی لینیر بال بوشینگ

انواع شفت و سر شفتی بال بوشینگ صنعتی با قفسه آهنی و پلاستیکی و استنلس استیل ساخت کره جنوبی

نمایش قطعات