محصولات

محصولات

شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ
شفت و سرشفتی بال بوشینگ

انواع شفت و سر شفتی مخصوص لینیر بال بوشینگ ساخت چین

نمایش قطعات

شفت مهره بال اسکرو
شفت بال اسکرو

شفت بال اسکرو بال اسکرو ساخت تایوان

نمایش قطعات

گراند بال اسکرو
گراند بال اسکرو

بال اسکرو های سخت کاری شده ساخت تایوان به صورت سفارشی

نمایش قطعات

INA بال اسکرو برند
INA بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

NSK بال اسکرو برند
NSK بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز و مدل های مختلف

نمایش قطعات

 بال اسکرو برند THK
THK بال اسکرو برند

بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

 بال اسکرو برند REXROTH
REXROTH بال اسکرو برند

انواع بال اسکرو در تمامی سایز ها و مدل های مختلف به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

 بال اسکرو برند NEFF
NEFF بال اسکرو برند

انواع بال اسکرو در تمامی سایزها و مدل های مختلف به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

پولی تایمینگ T
T پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

 پولی تایمینگ سری M
M پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

 پولی تایمینگ سری  H
H پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

پولی تایمینگ L
L پولی تایمینگ سری

پولی تایمینگ ها برای تغییر مسیر و افزایش نیرو برای گام و عرض تسمه متفاوت در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات