محصولات

محصولات

اتصالات سه گوش پروفیل آلومینیوم شیاردار
اتصالات سه گوش سری 40 و 45

اتصالات سه گوش سری 40 و 45 برای ساخت شاسی ماشین آلات و کاورهای صنعتی ساخت چین

نمایش قطعات