محصولات

محصولات

کوپلینگ فکی با واسط لاستیکی
کوپلینگ فکی با واسط لاستیکی

انواع کوپلینگ مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت آلمان

نمایش قطعات