محصولات

محصولات

مهره روتاری بال اسپیلاین
مهره روتاری بال اسپیلاین

مهره هار روتاری بال اسکرو طراحی شده برای میله های ثابت مهره های متحرک ساخت تایوان

نمایش قطعات