محصولات

محصولات

گیربکس خورشیدی دنده هلیکال
گیربکس خورشیدی دنده هلیکال

انواع گیربکس های خورشیدی دنده هلیکال از 1 به 3 تا 1 به 100 با دقت بالا ساخت تایوان

نمایش قطعات