محصولات

محصولات

بلبرینگ سوزنی مدل یوغی ، چرخش در زاویه های محدودی ،  اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره
بلبرینگ سوزنی مدل یوغی

بلبرینگ سوزنی مدل یوغی ، چرخش در زاویه های محدودی ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت کره

نمایش قطعات