محصولات

محصولات

بلبرینگ سرجک پنوماتیک یا بلبرینگ مفصلی
بلبرینگ سرجک پنوماتیک

بلبرینگ سرجک پنوماتیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک  ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ سرجک هیدرولیک

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات

اتصالات توپی
اتصالات توپی

اتصالات توپی ، در سایز ها و مدل های مختلف ساخت چین

نمایش قطعات