محصولات

محصولات

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک  ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین
بلبرینگ سرجک هیدرولیک

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات