محصولات

محصولات

کوپلینگ لاستیکی عملکرد بالا
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ لاستیکی عملکرد بالا

انواع کوپلینگ لاستیکی با عملکرد بالا مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات