محصولات

محصولات

کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا

انواع کوپلینگ دیسکی با گشتاور بالا مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات