محصولات

محصولات

کوپلینگ فکی
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ فکی

انواع کوپلینگ فکی مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات