محصولات

محصولات

کوپلینگ انعطاف پذیر
کوپلینگ سانگیل
کوپلینگ انعطاف پذیر

انواع کوپلینگ انعطاف پذیر مناسب برای دور های بالا و توان تحمل بالا ساخت کره

نمایش قطعات