محصولات

محصولات

بلبرینگ یک طرفه یا بلبرینگ قفلی
بلبرینگ یک طرفه یا بلبرینگ قفلی

بلبرینگ یک طرفه یا بلبرینگ قفلی یا بک استاپ از این بلبرینگ ها برای انتقال حرکت چرخشی در یک جهت استفاده می شود ساخت آلمان

نمایش قطعات