محصولات

محصولات

پیچ و مهره لید اسکرو کنتی
پیچ ذوزنقه ای

انواع پیچ های ذوزنقه ای ساده و استنلس استیل با مهره های مربوطه ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره لید اسکرو استوانه ای ساخت ایتالیا
مهره لید اسکرو استوانه ای

مهره ذوزنقه ای استوانه ای ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره لید اسکرو شش گوشه
مهره لید اسکرو شش گوشه

مهره ذوزنقه ای شش گوشه ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره لید اسکرو لبه دار
مهره لید اسکرو لبه دار

مهره ذوزنقه ای لبه دار ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره لید اسکرو ساخت ایتالیا
مهره لید اسکرو مربعی

مهره ذوزنقه ای مربعی ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات