انواع پیچ های ذوزنقه ای ساده و استنلس استیل با مهره های مربوطه ساخت ایتالیا

پیچ ذوزنقه ای

انواع پیچ های ذوزنقه ای ساده و استنلس استیل با مهره های مربوطه ساخت ایتالیا

نمایش قطعات
مهره ذوزنقه ای استوانه ای ساده و استنلس استیل  ساخت ایتالیا

مهره ذوزنقه ای استوانه ای

مهره ذوزنقه ای استوانه ای ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات
مهره ذوزنقه ای شش گوشه ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

مهره ذوزنقه ای شش گوشه

مهره ذوزنقه ای شش گوشه ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات
مهره ذوزنقه ای لبه دار ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

مهره ذوزنقه ای لبه دار

مهره ذوزنقه ای لبه دار ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات
مهره ذوزنقه ای مربعی ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

مهره ذوزنقه ای مربعی

مهره ذوزنقه ای مربعی ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات
Page 1 of 1