محصولات

محصولات

انواع پیچ های ذوزنقه ای ساده و استنلس استیل با مهره های مربوطه ساخت ایتالیا
پیچ ذوزنقه ای

انواع پیچ های ذوزنقه ای ساده و استنلس استیل با مهره های مربوطه ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره ذوزنقه ای استوانه ای ساده و استنلس استیل  ساخت ایتالیا
مهره ذوزنقه ای استوانه ای

مهره ذوزنقه ای استوانه ای ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره ذوزنقه ای شش گوشه ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا
مهره ذوزنقه ای شش گوشه

مهره ذوزنقه ای شش گوشه ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره ذوزنقه ای لبه دار ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا
مهره ذوزنقه ای لبه دار

مهره ذوزنقه ای لبه دار ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات

مهره ذوزنقه ای مربعی ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا
مهره ذوزنقه ای مربعی

مهره ذوزنقه ای مربعی ساده و استنلس استیل ساخت ایتالیا

نمایش قطعات