محصولات

محصولات

سرو جک استوانه ای فولادی
سرو جک استوانه ای فولادی

انواع سرو جک ( سرو سیلندر ) با سیستم حرکت بال اسکرو با دقت و کنترل بالا ، در کورس های متفاوت ساخت ایران

نمایش قطعات

سرو جک مکعبی آلومینیومی
سرو جک مکعبی آلومینیومی

انواع سرو جک ( سرو سیلندر ) با سیستم حرکت بال اسکرو با دقت و کنترل بالا ، در کورس های متفاوت ساخت ایران

نمایش قطعات