محصولات

محصولات

دنده شانه ای مورب
دنده شانه ای مورب

انواع دنده شانه ای مورب سنگ خورده و سخت کاری شده ساده ، ساخت تایوان و آلمان

نمایش قطعات