بلبرینگ سرجکی هیدرولیک  ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک

بلبرینگ سرجکی هیدرولیک ، اجازه مقدار محدودی نامحوری را به شفت میدهد . ساخت چین

نمایش قطعات
Page 1 of 1