محصولات

محصولات

کوپلینگ آلومینیومی کشویی
کوپلینگ کشویی یا کوپلینگ اولدهام

انواع کوپلینگ آلومینیومی کشویی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ فنری
کوپلینگ فنری

انواع کوپلینگ فنری صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ کلمپی یا صلب
کوپلینگ کلمپی یا صلب

انواع کوپلینگ کلمپی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ شیاردار یا کوپلینگ میله ای
کوپلینگ شیاردار یا کوپلینگ میله ای

انواع کوپلینگ آلومینیومی شیاردار و استنلس استیل صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ آلومینیوم دیسکی
کوپلینگ آلومینیومی دیسکی

انواع کوپلینگ آلومینیومی دیسکی صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ فلزی و چدنی ، کوپلینگ زنجیره ای
کوپلینگ فلزی و چدنی

انواع کوپلینگ فلزی و چدنی صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک در سایزهای مختلف ساخت چین

نمایش قطعات

کوپلینگ آلومینیومی با واسط پلاستیکی یا کوپلینگ فکی
کوپلینگ فکی با واسط پلاستیکی

انواع کوپلینگ آلومینیومی با واسط پلاستیکی صنعتی برای کارهای صنعتی و سبک ساخت چین

نمایش قطعات