اسپیندل موتور موجود در انبار

اسپیندل موتورهای 24 هزار دور با بلبرینگ های سرامیکی آلمان ، ساخت ایتالیا ، موتورهای موجود در انبار

نمایش قطعات

اسپیندل موتور تولز چنجر

انواع اسپیندل موتور از 4 کیلو وات تا 30 کیلو وات با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

اسپیندل موتور معمولی

انواع اسپیندل موتور از 4.5 کیلو وات تا 6 کیلو وات با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

اسپیندل موتور چند محور

انواع اسپیندل موتور 50 و 90 درجه با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

ابزار گیر اسپیندل موتور

انواع ابزار گیر اسپیندل موتور برای محور سی و محور دی با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

مولتی اسپیندل موتور

انواع اسپیندل موتور با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

تولز چنجر اسپیندل موتور

تولز چنجر اسپیندل موتور با تکنولوژی ساخت اروپا به صورت سفارشی قابل تحویل می باشد

نمایش قطعات

تجهیزات جانبی اسپیندل موتور

انواع وسایل جانبی اسپیندل موتور ، مولتی اسپیندل ، اسپیندل موتور چند محور

نمایش قطعات
Page 1 of 1